Vi är en kommunikationsbyrå.
Vi utvecklar strategiska kommunikationskoncept, framför allt inom nischen mat, hälsa, miljö och välbefinnande, ofta med fokus på image- och attitydförändringar. Vi har ett brett nätverk av samarbetspartners, vilket gör att vi lätt plockar fram just de resurser som uppdragen kräver. Vi värdesätter de långvariga relationer vi har med många av våra uppdragsgivare, vilket i många fall skapar positiva synergieffekter mellan uppdragen. Vår omvärldsbevakning presenterar vi i trendrapporter. Vi leder workshops och medverkar i seminarier. Som content providers utvecklar vi text- och bildmaterial i pr-syfte, för webbanvändning samt i tidningar och böcker.
Visits: Brunogallerian, Götgatan 36, Stockholm.
Post: c/o Unruly, Repslagargatan 17A, 118 46 Stockholm.
Contact: Annica: +46(0)708 18 18 73. Anne: +46(0) 704 83 82 50.
© Copyright Lewander & Co 2009


CHECK US OUT ON FACEBOOK CHECK US OUT ON TWITTER CHECK US OUT ON LINKEDINK GIVE ME A CALL FOLLOW US ON INSTAGRAM PLEASE SEND US A MAILUppdaterad 20171026